Przedstawiamy Państwu
fotoreportaż z inscenizacji

Misterium
Męki Pańskiej,

która odbyła się w dniach
18 i 23 marca 2005r.