Błogosławiony Jan Paweł II

Święty
Jan Paweł II

Kanonizowany
przez Papieża Franciszka
w niedzielę Miłosierdzia Bożego,
27 kwietnia 2014 roku.