Kolędowe Vademecum Ministranta

Plan kolędy dla ministrantów - wydrukuj

Przychodzimy do Zakrystii 30 min. przed planowanym początkiem kolędowania.
Jeśli nie idziemy dzień wcześniej na kolędę to przychodzimy na wieczorną Eucharystię.

Wchodząc do domu mówimy:
   Pokój temu domowi (odpowiedź I wszystkim jego mieszkańcom).
   Czy Państwo przyjmują kapłana z Bożym Błogosławieństwem?
Wchodzimy do mieszkania i w pokoju wskazanym śpiewamy kolędę – 3 zwrotki.
Na otrzymaną ofiarę mówimy: Bóg zapłać.

Dokładnie zapoznajemy się z numerem trasy, którą mamy wyznaczoną i nazwami ulic.
Ubieramy się ciepło i czysto. Zakładamy komże.
Zawsze zabieramy ulotki, latarkę i 1 puszkę.
Na trasie jeden ministrant prowadzi księdza, a drugi idzie za kapłanem.
NIE liczymy pieniędzy na trasie (robimy to po powrocie na Probostwo/wikariat).
NIGDY nie wracamy sami do domu po kolędzie, prosimy by ktoś odebrał nas z Probostwa.
Ministrant zachowuje się grzecznie i kulturalnie jak na Chrześcijanina przystało.
Rozliczamy się 1,5 zł. od kartoteki, jeśli pomagamy innym kapłanom, to pomniejsza się liczba kartotek pomagającym, a ci co pomagają przeznaczają do kasy ministranckiej od kartoteki po 2 zł. tak samo jak idziemy sami. Fundusze trafiają do WSPÓLNEJ KASY MINISTRANCKIEJ
1 stycznia o 10:00 dalsze przydzielanie tras kolędowych. Zapraszamy szczególnie tych co często chodzili na służenia i są ministrantami dłużej niż pół roku.
Wszelkie zapytania kierujemy do ks. Adama.

Plan kolędy dla ministrantów - wydrukuj