MODLITWY MINISTRANTA


Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy zwrócone na ołtarz,
a serce oddane tylko Tobie. Amen.


Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



Do św. Dominika Savio

Anielski Dominiku Savio,
który w szkole św. Jana Bosko nauczyłeś się chodzić drogami świętości,
pomóż nam naśladować Twoją miłość ku Jezusowi,
nabożeństwo do Matki Najświętszej,
gorliwość o zbawienie dusz oraz spraw,
abyśmy także postanowiwszy raczej umrzeć niż zgrzeszyć
osiągnęli zbawienie wieczne. Amen.