WSPÓLNOTA MINISTRANTÓW

PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE

PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI I ŚW. DOMINIKA SAVIO

      Występującą w każdej polskiej parafii grupą duszpasterską, są ministranci. Jest to grupa chłopców, usługujących w czasie centralnego punktu życia każdej parafii, jakim jest Święta Liturgia. Jak czytamy w Nowym Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego: Gdy nie ma ustanowionego akolity, do posługiwania przy ołtarzu oraz do pomocy kapłanowi i diakonowi mogą być upoważnieni świeccy ministranci, którzy noszą krzyż, świece, kadzielnicę, chleb, wino, wodę (WMRZ 100).
      Również w naszej parafii, co możemy zobaczyć codziennie w czasie Mszy Świętej, funkcjonuje taka wspólnota, której patronami są – św. Stanisław Kostka i św. Dominik Savio. Wspólnota, ta składa się z Ministrantów (chłopcy do III klasy gimnazjum), Seniorów (młodzież licealna i starsza) oraz Lektorów (rekrutujących się z obu poprzednich grup). Cała ta grupa to około 50 Ministrantów i 30 Seniorów, z czego kilkunastu jest Lektorami.
      Najważniejszym zadaniem i zajęciem Ministrantów, to służba Boża w czasie liturgii. Ale służba do Mszy Świętej i przygotowanie do niej to nie wszystko. Również w sobotnie przedpołudnia w okresie zimowym Ministranci i Seniorzy korzystają z Sali gimnastycznej, gdzie grają w piłkę. W planach mamy też udział w turniejach w piłce halowej, wyjazdy do kina, wspólne rajdy i wyjazdy oraz pokazy filmów. Wiemy przecież, że obok rzeczy poważnych, ważne jest też bycie z sobą i wspólna zabawa.
      W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić wszystkich chłopców do tego, by z bliska przyjrzeli się, czym jest ministrantura. W pierwszym semestrze tego roku do naszej wspólnoty przyjęliśmy po półrocznym przygotowaniu, 12 chłopców i już w lutym chcemy rozpocząć kolejny cykl zbiórek przygotowujących do ministrantury. Jeśli więc gdzieś w Mosinie są jacyś chłopcy, którzy chcieliby zostać Ministrantami, to zapraszamy was – przyjdźcie do zakrystii i zapytajcie się, jak możecie nimi zostać!

Opiekun Ministrantów
X Łukasz Ruciński